Ochrona danych

 

Zasady ochrony danych na stronach internetowych BASF

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą firmą i odwiedzenie naszej strony internetowej. Poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych i chcemy, aby Państwo czuli się bezpieczni, odwiedzając ją.

 

W tym dokumencie pragniemy Państwa poinformować, jakie dane są zbierane w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane. Przede wszystkim Państwa dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w następujących przypadkach i nie będą używane w innych przypadkach bez Państwa wyraźnej zgody.

 

Zbieranie danych

Podczas odwiedzania strony internetowej BASF automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje ogólne, które nie są wykorzystywane jako dane osobowe. Wykorzystywane serwery domyślnie zapisują poniższe dane:

 

  • Nazwę Państwa dostawcy internetowego
  • Stronę, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową
  • Strony internetowe odwiedzane przez Państwa poprzez naszą stronę
  • Państwa adres IP

 

Informacje te są analizowane w formie anonimowej. Są wykorzystywane jedynie do tego, aby poprawić atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność naszej strony internetowej. Jeżeli dane są przekazywane zewnętrznym dostawcom, zastosowano środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy przekażą nam je Państwo w trakcie, na przykład, rejestracji, wypełniając formularze lub wysyłając wiadomości elektroniczne oraz w trakcie zamawiania produktów lub usług, zgłaszania zapytań lub próśb o materiały.

 

Baza danych i informacje na Państwa temat pozostają w naszej firmie i u naszego dostawcy. Państwa dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane stronom trzecim ani przez nas, ani przez inne osoby działające na nasze polecenie. Dane osobowe, które gromadzimy wykorzystywane będą wyłącznie w celu wykonywania naszych obowiązków, bądź na inne potrzeby tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę. W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w przyszłości. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany u dołu lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (adres i adres poczty elektronicznej poniżej).

 

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane przez czas konieczny do wykonania zamówionej przez Państwa usługi lub przez okres, na jaki udzielili Państwo swojej zgody, pod warunkiem że nie obowiązują żadne wymogi prawne stanowiące co innego, tak jak w przypadku toczących się postępowań prawnych.

 

Bezpieczeństwo

Firma BASF stosuje techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę informacji udostępnianych nam przez Państwa przed nieświadomą lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem ze strony osób nieupoważnionych. W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych informacje będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby nie dopuścić do ich niewłaściwego wykorzystania przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłym zmianom zgodnie z rozwojem technicznym.

 

Prawo do uzyskania lub zmiany informacji

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat swoich danych przechowywanych przez naszą firmę do wglądu do i w celu poprawiania bądź, jeżeli to konieczne, ich zmiany i usunięcia. Wystarczy przesłać wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany u dołu lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (adres i adres poczty elektronicznej poniżej). Usunięcie danych osobowych zostanie dokonane, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji.

 

Pliki cookie

Na naszej stronie firmowej korzystamy z plików cookie tylko w przypadku, gdy są niezbędne do prawidłowego działania aplikacji lub usług, które świadczymy. Mogą Państwo wyłączyć wykorzystanie plików cookie. Informacje jak tego dokonać zawarte są w „Pomocy” Państwa przeglądarki. Mogą się tam Państwo dowiedzieć również jak zablokować wszystkie pliki cookie lub ustawić powiadomienia o nowych ciasteczkach.

 

Ciasteczka, które obecnie wykorzystujemy na stronie wymienione są w poniższej tabeli.

 

Pliki cookie, które są istotne dla sprawnego funkcjonowania poszczególnych usług na stronie

Nazwa pliku

Przeznaczenie

Czas przechowywania

LB

Plik ten sprawia, że obciążenie z zapytaniami naszych użytkowników jest optymalnie rozłożone na naszym serwerze. Zapewnia stabilność funkcjonowania naszej strony.

Usuwany natychmiast po zamknięciu przeglądarki.

Ts9d59e0

Plik ten sprawdza poprawność danych wejściowych użytkownika i działań na stronie internetowej.

Usuwany natychmiast po zamknięciu przeglądarki.

JSESSIONID

Plik ten przypisuje przypadkowy numer identyfikacyjny do sesji. Pozwala on zmniejszyć ilość decyzji dokonanych podczas wizyty na naszej stronie, a tym samym lepiej spełnić Państwa potrzeby.

Usuwany natychmiast po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie, dzięki którym mamy możliwość dokonania analizy ruchu na naszej stronie internetowej (web analysis)

Nazwa pliku

Przeznaczenie

Czas przechowywania

WT_FPC

Dzięki tym plikom, narzędzia do analizy stron internetowych mogą gromadzić anonimowe informacje o tym w jaki sposób nasza strona jest wykorzystywana. Zebrane informacje pomagają nam zaspokajać potrzeby naszych odwiedzających. Ciasteczka te przechowują informacje w formie anonimowej na temat liczby osób odwiedzających naszą witrynę, stron internetowych, z których przychodzą oraz wyświetlanych stron. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych WebTrends: http://webtrends.com/terms-policies/privacy-statement

Usuwany po pięciu latach od wizyty.

ACOOKIE

Usuwany po pięciu latach od wizyty.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź też pytań lub pomysłów prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w BASF SE, która z chęcią Państwu pomoże. Ciągły rozwój internetu powoduje konieczność dostosowywania przez nas co pewien czas oświadczenia o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie odpowiednich zmian do tego oświadczenia.

 

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w BASF SE:

Ralf Herold
BASF SE
ZOK - Z 36
67056 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0) 621 60-43785
Fax: +49 (0) 621 60-22516