Prohlášení o ochrane osobních údaju


Spolecnost BASF si cení Vaší návštevy našich webových stránek a Vašeho zájmu o naši spolecnost.
Pro spolecnost BASF má otázka ochrany osobních údaju nejvyšší prioritu. Níže Vás chceme podrobne informovat o:
 • informacích, které spolecnost BASF shromažduje behem Vaší návštevy našich webových stránek
 • úcelech, ke kterým jsou tyto informace zpracovávány
 • právním základe, na kterém jsou osobní údaje zpracovávány
 • príjemcích, kterým jsou osobní údaje zasílány
 • délce uložení osobních údaju
 • Vašem prípadném závazku poskytnout nám osobní údaje
Dále Vám chceme sdelit:
 • práva, která Vám náleží ve vztahu k provádenému zpracovávání údaju
 • kdo platí za odpovednou osobu v souvislosti s ochranou údaju a prípadné kontaktní údaje naší osoby zodpovedné za ochranu údaju

1. Jaké informace shromažduje spolecnost BASF behem Vaší návštevy našich webových stránek, k jakému úcelu a na jakém právním základe?

1.1   Pokud naše webové stránky navštívíte informativne (tedy nikoliv pres registraci nebo kontaktní formulár), shromaždují se automaticky na našem serveru tyto informace z Vašeho prohlížece:
 • IP adresa Vašeho PC
 • informace o Vašem prohlížeči
 • název webové stránky, ze které jste se k nám dostali
 • název otevřené stránky s nabídkou (URL) nebo otevřeného souboru
 • datum a čas Vaší návštěvy
 • množství přenesených dat
 • stavové informace, např. chybová hlášení
Úcelem tohoto zpracování údaju je
 • poskytnutí požadovaných obsahu. Pri tom ukládáme celou IP adresu jen po dobu, po kterou je to technicky nutné, abychom Vám ukázali požadovanou stránku. 
 • Prenos Vaší IP adresy poskytovateli služby, který nesrovnává Vaši verejnou IP adresu s osobními informacemi o spolecnosti. Ukládáme tyto informace o spolecnosti. V tomto kroku zpracování Vaši IP adresu neukládáme ani my, ani náš poskytovatel služby.
 • Abychom se ochránili pred útoky a zajistili rádný provoz našich webových stránek. Pri tom docasne ukládáme uvedené údaje na maximálne 180 dní a chráníme k nim prístup. Po maximálne 180 dnech však nejsou mazány údaje o prístupu, které jsou nezbytné k dalšímu sledování útoku a zásahu.
Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6 odst. 1 písm. f) narízení o ochrane osobních údaju (GDPR). Náš oprávnený zájem se zakládá na výše uvedených úcelech zpracování údaju.

1.2   Pokud s námi navážete kontakt pres kontaktní formulár na našich webových stránkách, získáme tyto informace:
 • jméno a príjmení
 • Vaši e-mailovou adresu a další informace, které nám zasíláte e-mailem, popr. pres pole kontaktního formuláre (zprávu)
 • další dobrovolné údaje
V okamžiku odeslání zprávy se navíc ukládají tyto údaje:
 • datum a cas kontaktování
Úcelem tohoto zpracování údaju je
 • výhradne vyrízení kontaktování.
Další osobní údaje zpracovávané behem odesílání slouží k prevenci zneužití kontaktního formuláre a zajištení bezpecnosti našich IT systému.
Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6 odst. 1 písm. f) narízení o ochrane osobních údaju (GDPR). Náš oprávnený zájem se zakládá na výše uvedených úcelech zpracování údaju.

1.3   Na našich webových stránkách existuje možnost prihlásit se k odberu bezplatného zpravodaje. Pri prihlášení se k odberu zpravodaje získáváme tyto údaje z obrazovky zadání:
 • IP adresu PC, které se prihlašuje
 • jméno a príjmení
 • Vaši e-mailovou adresu
 • další dobrovolné údaje
V okamžiku prihlášení se navíc ukládají tyto údaje:
 • datum a cas prihlášení
Úcelem tohoto zpracování údaju je
 • výhradne zasílání odebíraného zpravodaje

Další osobní údaje zpracovávané behem prihlášení slouží k prevenci zneužití kontaktního formuláre a zajištení bezpecnosti našich IT systému.

K prihlášení se k odberu našeho zpravodaje používáme tzv. metodu Double-Opt-In. Jakmile se na našich webových stránkách prihlásíte k odberu našeho zpravodaje, obdržíte na e-mailovou adresu zadanou pri prihlašování e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení prihlášení. Tím chceme zabránit tomu, aby docházelo k prihlašování pomocí cizích e-mailových adres.

Právním základem zpracování techto údaju a zasílání odebíraného zpravodaje je cl. 6 odst. 1 písm. f) narízení o ochrane osobních údaju (GDPR). Náš oprávnený zájem vyplývá z Vašeho prihlášení k odberu zpravodaje, což predstavuje smerodatný a odpovídající vztah ve smyslu zduvodnení 47 k narízení GDPR, a dále ze skutecnosti, že informace o nových produktech nebo službách i akcích jsou v daném oboru obvyklé a prevážná cást našich klientu je ocekává a cení si jich.

1.4   Na našich webových stránkách Vám nabízíme ke stažení bezplatné informace (napr. whitepaper, webináre, plánovací nástroje apod.). Pred zahájením stanování techto bezplatných informací získáváme pres zadávací obrazovku tyto informace:
 • IP adresu uživatele
 • datum a cas registrace
 • jméno a príjmení
 • e-mail (jako uživatelské heslo)
 • PSC
 • stát
 • heslo
 • uživatelskou skupinu, napr. Architekt
 • další dobrovolné údaje
V okamžiku prihlášení se navíc ukládají tyto údaje:
 • datum a cas stažení
Úcelem tohoto zpracování údaju je 
 • poskytnutí požadovaných informací a
 • komercní oslovení

Další osobní údaje zpracovávané behem prihlášení slouží k prevenci zneužití zadávací obrazovky a zajištení bezpecnosti našich IT systému.
Právním základem zpracování a používání techto údaju je cl. 6 odst. 1 písm. b) narízení o ochrane osobních údaju (GDPR). Komercní použití Vašich osobních údaju je soucástí prací v rámci našeho vzájemného vztahu.

Se zpracováním Vašich údaju za úcelem prímé reklamy máte právo kdykoliv zaslat svuj nesouhlas (cl. 21 (2) narízení GDPR).

2.  Používáme na našich webových stránkách soubory cookie?

Pri Vaší návšteve našich webových stránek Vás v našem banneru o souborech cookie upozornujeme na jejich používání. Využitím našich webových stránek vyjadrujete svuj souhlas s tím, že používáme soubory cookie. Níže Vás chceme informovat o tom, jaké soubory cookie používáme a jak mužete zabránit jejich uložení. U souboru cookie se jedná o textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeci, popr. je uloží internetový prohlížec sám ve Vašem PC systému. Když otevrete naše webové stránky, muže se do Vašeho operacního systému uložit soubor cookie.

2.1   Pro plynulé fungování a urcité služby našich webových stránek jsou nezbytné tyto soubory cookie:

Cookie

Úcel

Smazání

 

MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

Soubor cookie je obsazen pouze hodnotou „true“ a takto uložen, pokud uživatel klikl v souvislosti s upozornením na soubory cookie na „OK“. Jinak soubor cookie nevznikne.

1 rok po navštívení našich webových stránek

MBS Country Language Selector BASF Country
Language name

Soubor cookie se uloží a obsadí hodnotou „true“ jen v prípade, kdy uživatel provede volbu v cásti o státu a jazyku, a pokud je aktivní jeho automatické zobrazení. Jinak soubor cookie nevznikne.

1 rok po navštívení našich webových stránek

Anti Xsrf Token

Tento soubor cookie a jeho hodnota se generují nove pri každé relaci. Zajištuje, aby stejný prohlížec nezasílal požadavky, címž se zabrání manipulaci. Podrobnosti naleznete na adrese https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Smaže se, jakmile vyprázdníte pamet svého prohlížece nebo pamet cache.

ASP.NET SessionId

Jednorázová relace prohlížece. Aktuálne je nutná jen pro CAPTCHA.

Smaže se, jakmile vyprázdníte pamet svého prohlížece nebo pamet cache.

File_Download

Obsadí se jen v prípade, kdy se provádí stahování dokumentu ve stejném poli (pres skrytý iFrame).

Aktuální dotaz, poté ihned validováno

FedAuth

Zajistí ohlášený prístup poté, co se uživatel úspešne prihlásil.

Smaže se, jakmile vyprázdníte pamet svého prohlížece nebo pamet cache.

[UserName]_userProject

Uloží konfiguraci aktuálne sestaveného projektu, aby jej bylo pozdeji možné odeslat na server; krome toho zustává projekt uchován, aby se na webových stránkách neztratil pro nove príchozí uživatele.

Smaže se, jakmile vyprázdníte pamet svého prohlížece nebo pamet cache.

[UserName]_tempData

Uloží docasné informace o stavu uživatele/úctu pro príslušný proces uživatelského rozhraní: Zpravodaj, uživatel blokovaný, návrh pro administrátora.

Smaže se, jakmile vyprázdníte pamet svého prohlížece nebo pamet cache.

Idsrvauth
Idssrvauth

Zajistí, aby úspešne prihlášený uživatel mel prihlášený prístup.

Smaže se, jakmile vyprázdníte svoji pamet cache. Pokud bude vybráno „zustat prihlášen“: 1 rok po navštívení našich webových stránek

IdSrvUserLang

Uloží aktuálne vybraný jazyk, aby se tento jazyk opet zobrazil pri další návšteve.

1 rok po navštívení našich webových stránek

wsfedsignout

Uloží v externí aplikaci zpetné URL po úspešném prihlášení/odhlášení behem stejné relace.

Smaže se, jakmile vyprázdníte pamet svého prohlížece nebo pamet cache.

2.2  Pomocí následujících souboru cookie meríme používání našich webových stránek:

Cookie

Úcel

Smazání

ACOOKIE

Tyto soubory cookie umožnují nástroji Webtrens k analýze webu shromaždovat anonymní informace o tom, jak jsou používány naše webové stránky. Tyto anonymní informace nám mimo jiné ukazují, kolik osob navštívilo naše webové stránky, jaké konkrétní webové stránky práve navštívili, než skoncili na našich webových stránkách, a které stránky navštívili. 

2 roky po navštívení našich webových stránek

WT_FPC

Standardne sleduje nástroj Webtrends uživatele prostrednictvím primární domény a všech subdomén.

2 roky po navštívení našich webových stránek

Id

Používáme soubor DoubleClick cookie k záznamu údaju o interakci uživatelu se zobrazením a jinými funkcemi zobrazovací služby v souvislosti s našimi webovými stránkami.

2 roky po navštívení našich webových stránek

utag_main

Knihovna Tealium Tag Management vytvorí a spravuje jednotlivé soubory cookie s názvem utag_main. V rámci tohoto souboru cookie existuje více integrovaných hodnot, které sledují anonymní relaci návštevy. Jako jednoznacné oznacení relace a casové razítko Unix/Epoch v milisekundách.   

1 rok po navštívení našich webových stránek

D41ID

Používáme soubory cookie Dun a Bradstreet k získávání anonymních informací o firmách, které navštevují naše webové stránky.

1 rok po navštívení našich webových stránek

Údaje získané tímto zpusobem jsou pseudonymizovány pomocí technických opatrení. Proto tyto údaje nelze priradit k Vaší osobe.
Uložení souboru cookie mužete zabránit nastavením prohlížece.

2.3   Navíc jsme do našich webových stránek integrovali Hub Spot. Pri tom se jedná o tzv. „customer relationship cookies“. Hub Spot používá tzv. „web beacons“ (pixelové tagy) a soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem PC.

Provozní spolecností je firma HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Prohlášení spolecnosti HubSpot o ochrane osobních údaju naleznete na adrese: 
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Když se na našich webových stránkách
 • prihlásíte k odberu našeho zpravodaje
 • využijete sekci pro stahování nebo
 • vyplníte náš webový formulár
shromažduje spolecnost HubSpot následující údaje spolu s údaji, které jste zadali, formou níže uvedených souboru cookie a zobrazuje je takto:

Cookie

Úcel

Smazání

__hstc

Hlavní soubor cookie ke sledování návštevy. Obsahuje doménu, utk (viz níže), pocátecní casové razítko (poslední návšteva), poslední casové razítko (poslední návšteva), aktuální casové razítko (tato návšteva) a inkrementy relace pro každou následnou relaci.

2 roky po navštívení našich webových stránek

 hubspotutk

Tyto soubory cookie se používají ke sledování identity uživatele. Tento soubor cookie se používá pri predávání formuláre spolecnosti HubSpot a duplikování kontaktu.

10 let po navštívení našich webových stránek

 __hssc

Tento soubor cookie ukládá relaci. Používá se ke zjištení, zda se má zvýšit císlo relace a casové razítko v __hstc cookie. Obsahuje doménu viewCount (zvýší každý pageView v jedné relaci) a pocátecní casové razítko relace.

30 minut po navštívení našich webových stránek

__hssrc

Když spolecnost HubSpot zmení cookie relace, nastaví se také tento soubor cookie. Nastavíme jej na 1 a používáme jej ke zjištení, zda uživatel restartoval svuj prohlížec. Pokud tento soubor cookie neexistuje pri správe souboru cookie, vycházíme z toho, že se jedná o novou relaci.

Smaže se, jakmile zavrete svuj prohlížec

__hs_opt_out

Tento soubor cookie používá smernice o ochrane údaju Opt-in k pripomenutí toho, že od uživatele nemáme požadovat nový souhlas s používáním souboru cookie. Tento soubor cookie se používá v prípade, že chcete dát uživateli možnost soubory cookie odmítnout.

2 roky po navštívení našich webových stránek

__hs_do_not_track

Tímto souborem cookie lze zabránit tomu, aby kód pro sledování odesílal informace spolecnosti HubSpot. Použití tohoto soubor cookie se odlišuje od deaktivace souboru cookie, a lze tak nadále odesílat anonymizované informace spolecnosti HubSpot.

2 roky po navštívení našich webových stránek

__hs_testcookie

Tento soubor cookie se používá k testování, zda návšteva aktivovala podporu souboru cookie.

Smaže se, jakmile zavrete svuj prohlížec

hsPagesViewedThisSession

Tento soubor cookie se používá ke sledování otevrení stránky v jedné relaci.

Smaže se, jakmile zavrete svuj prohlížec

Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6 odst. 1 písm. f) narízení o ochrane osobních údaju (GDPR). Náš oprávnený zájem vyplývá z Vašeho prihlášení k odberu zpravodaje, kontaktování nás, popr. stažení našich informací, což predstavuje smerodatný a odpovídající vztah ve smyslu zduvodnení 47 k narízení GDPR, a dále ze skutecnosti, že informace o nových produktech nebo službách i akcích jsou v daném oboru obvyklé a prevážná cást našich klientu je ocekává a cení si jich.

Uložení techto souboru cookie mužete zabránit nastavením prohlížece.

3. Komu predáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uvedené pod body 1.1 až 1.4 predáváme smluvním zpracovatelum se sídlem v EU. Jejich místní zpracování probíhá na základe našeho poverení a našich pokynu.
Údaje uvedené pod bodem 2.3 se predávají provozovateli, spolecnosti HubSpot. Spolecnost HubSpot Inc. je autorizována v souladu s EU-US Privacy Shield a zavázala se k dodržování požadavku narízení GDPR.

4. Jak zabezpecujeme Vaše osobní údaje?

Spolecnost BASF uplatnuje technická a organizacní bezpecnostní opatrení k ochrane Vašich osobních údaju pred náhodnou nebo zámernou manipulací, ztrátou, znicením nebo prístupem neoprávnenými osobami. Naše bezpecnostní opatrení se neustále prepracovávají na základe technologického vývoje.

5. Jaká máte práva?

Na základe narízení o ochrane osobních údaju máte urcitá práva:

Právo na informace: Právo na informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a o urcitých dalších informacích (napr. informacích podaných v tomto prohlášení o ochrane osobních údaju)

Právo na oznámení: Pokud jsou Vaše osobní informace nesprávné nebo nekompletní, máte právo na oznámení.

Právo na smazání: Na základe tzv. „Práva na zapomenutí“ mužete požádat o smazání Vašich osobních údaju, ovšem s výjimkou prípadu, kdy je jejich uchování povinné. Právo na smazání není žádným výjimecným právem. Máme právo na další zpracování Vašich osobních údaju, pokud je toto zpracování nezbytné k dodržení zákonných závazku z naší strany nebo k uplatnení, vykonání nebo obrane právních nároku. 

Právo na omezení zpracování: Toto právo zahrnuje omezení užívání nebo zpusobu užívání. Toto právo je omezeno na urcité prípady a platí zejména tehdy, když:
(a) jsou údaje nesprávné;
(b) zpracování není právoplatné a odmítnete jejich smazání;
(c) údaje již nepotrebujeme, avšak Vy údaje potrebujete k uplatnení, vykonání nebo obrane právních nároku.
Pokud je zpracování omezeno, mužeme údaje dále ukládat, ale nesmíme je používat. Abychom dokázali omezení zajistit, máme seznam osob, které uplatnily právo na omezení zpracování.

Právo na prenositelnost dat: Soucástí tohoto práva je – pokud je to technicky možné – predání údaju ve strukturovaném, bežném a pro stroj citelném formátu pro Vaše vlastní úcely.

Právo na námitku: Máte právo podat proti zpracování Vašich osobních údaju námitku, pokud jsou tyto údaje zpracovávány na základe oprávnených zájmu, zejména v prípade prímé reklamy.

Právo na informace: Máte právo být informován(a) jasným a srozumitelným jazykem o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje; a

Právo na odvolání Vašeho souhlasu: Pokud jste nám dali svuj souhlas se zpracováním, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvolání se nijak nedotýká právoplatnosti již provedeného zpracování do okamžiku odvolání souhlasu.

Výkon techto práv je pro Vás bezplatný. Musíte však doložit svoji identitu dvema faktory. V souladu s našimi zákonnými povinnostmi vynaložíme primerené úsilí k prenosu, oznámení nebo smazání Vašich osobních údaju v našich systémech souboru.

Pokud chcete uplatnit svá práva, podat stížnost nebo vznést jiný dotaz, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo nám napište. Pokusíme se Vám odpovedet behem 30 dnu. Kontaktní údaje naleznete pod bodem 7.

Pokud obdržíme stížnost, budeme za úcelem jejího vyrízení kontaktovat osobu, která stížnost podala. Pokud nebudeme moci stížnost vyrídit hned, budeme podle potreby spolupracovat s úrady, zejména úrady pro ochranu údaju.

Pokud nebudete s vyrízením stížnosti ohledne Vašich osobních údaju spokojeni, mužete svoji stížnost smerovat na príslušné úrady pro ochranu údaju.

6. Jak si mužete stežovat?

Máte možnost obrátit se se svou stížností na osobu zodpovednou za ochranu údaju uvedenou v tomto prohlášení o ochrane osobních údaju (kontaktní údaje naleznete níže) nebo na dozorcí úrad, zejména v clenském státe místa svého pobytu, pracovište nebo místa údajného porušení práva. Rovnež mužete kontaktovat:

zemskou zodpovednou osobu poverenou ochranou údaju a informacní svobodou Porýní-Falcka.
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

7.  Kdo je zodpovedný za zpracování osobních údaju a kdo je naší osobou poverenou ochranou osobních údaju?

Osoby zodpovedné za zpracování osobních údaju naleznete zde.

Správcem ve významu práva o ochrane údaju je:
BASF Stavební hmoty Ceská republika s. r. o.
K Májovu 1244, 537 01 CHRUDIM

Tel. + 420-469 607 111

Ke kontaktování naší osoby zodpovedné za ochranu osobních údaju, pana Vit Sustr, použijte prosím adresu výše uvedené kontaktní osoby. Naši osobu zodpovednou za ochranu údaju mužete také kontaktovat e-mailem na adrese data-protection.cz@basf.com.

8. Ochrana osobních údaju u osob mladších 18 let

Tyto webové stránky jsou urceny pro osoby, kterým je minimálne 18 let. Nechceme shromaždovat žádné osobní údaje o osobách mladších 18 let.

Osoby, které nedovršily 18 let veku, by tedy na techto webových stránkách nebo jejich prostrednictvím nemely uvádet žádné osobní údaje. Pokud tato osoba osobní údaje prostrednictvím techto webových stránek uvede, smažeme tyto údaje a nebude je dále zpracovávat, jakmile se o nezletilosti dozvíme.